till din beställning.

Returrätt: Upp till en månad kan du prova Seekey utan risk. Är du inte nöjd skall du kontakta oss inom 30 dagar från det du tog emot din Seekey. Då bestämmer vi hur returen ska gå till och hur du ska få dina pengar tillbaka. Returfrakten får du själv stå för.

Garanti: Seekey som säljs av oss täcks av 12 månaders garanti från leveransdatum alternativt lagstadgade nationella garantivillkor. Garantin täcker material- och tillverknigsfel. Skador som orsakats av yttre åverkan, repor etc. täcks inte av vår garanti. Kontakta alltid oss före retur av produkten. Paket som skall lösas ut accepteras inte.
Vi väljer att laga eller byta ut er Seekey mot en identisk eller likvärdig modell.
Vid garantifrågor kontaktar ni oss med en skriftlig beskrivning av problemet, och meddelar ert namn och adress. Skriv mail till: seekey@seekey.se eller skicka med post till: Seekey, Hulta Smedgården 2, SE-59098 Edsbruk, Sverige, med fullt porto.
Till Seekey Sverige startsida

Personuppgifts och anti-SPAM policy för www.seekey.se

Utlämnande av personuppgifter
Seekey delar inga personuppgifter kunden lämnar till sig till tredje part såvida kunden inte uttryckligen gett sitt samtycke till detta i samband med att informationen lämnades eller vid ett senare tillfälle. Vad som avses med personuppgifter Detta innefattar personuppgifter (så som/na) namn, e-postadress adress, telefonnummer, varor eller tjänster ni köpt såväl som uppgifter som ert besök på vår site automatiskt medger, så som ip-adress, webläsarversion, operativsystem, webadress som dirigerade er till vår site, datum och tidpunkt etc.

Anti-SPAM policy
Seekey medverkar ej till att skicka sk SPAM. Som kund till oss kan ni få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation ni initierad samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation. Epostutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till våran verksamhet förekommer ej. Sker automatiskt utskick ska kunden kunna avregistrera sig från dessa enkelt från en länk i e-postmeddelandet. Detta ska kunna ske utan att kunden måste göra en inloggning eller liknande.

www.acmeonline.se nyttjar ej kakor.

 

 

 

Köpvillkor

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen

Priser
Alla priser är angivna i svenska kronor inklusive 25% moms. Frakt tillkommer enligt specifikation på webbsidorna.

Betalning
Du betalar via postförskott eller via den säkra betaltjänsten Paypal med kreditkort eller från ditt Paypal-konto. Du får en bekräftelse på din beställning. Den kan du spara eller skriva ut. De uppgifter du lämnar oss kommer endast att användas för våra kontakter angående Seekey.

Leveranstid
Normalt sker leverans inom 5 dagar efter att vi fått ditt bekräftelsemail. Förbehåll för semesterstängning som anges på beställningssidorna. Vid försening tar vi kontakt med dig.

Ångerrätt
Upp till en månad kan du prova Seekey utan risk. Är du inte nöjd skall du, innan du returnerar, kontakta oss inom 30 dagar från det du tog emot din Seekey. Då bestämmer vi hur returen ska gå till och hur du ska få dina pengar tillbaka. Returfrakten får du själv stå för.

Tag alltid kontakt med oss innan en vara returneras.
Det är du som kund som bekostar returfrakten. Vara skall återsändas väl emballerad.

Varor som återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses ej av oss.

Transportskada/skadat gods
Om en vara/försändelse skadats i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold skall detta snarast anmälas till transportören/speditören, exempelvis Posten, dock senast sju (7) dagar från mottagandet. Underlåtelse att anmäla transportskada inom denna tid förverkar reklamationsrätten på vara då det ej i efterhand kan bevisas hur skada uppstått. Därefter kontaktar speditören oss med ett ärendenummer, och ärendet löses sedan mellan oss och speditören. Så snart speditör påtagit sig ansvar för skada som uppkommit sänder vi ny vara till kund.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt svensk konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och Seekey kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Seekeys sida, som gör att Seekey ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Seekey befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

till din beställning.

Till Seekey Sverige startsida

© Copyright 2004-2010 Seekey. Patenterad