I sitt arbete för Kandidatexamen på Karolinska Institutet i Stockholm
studerade
Maria Nilsson hur Seekey fungerar
Till Seekey Sverige startsida


Studien visar att Seekey® hjälper röd/grön färgdefekta att få
86%
bättre resultat i Ishiharas test för Färgblindhet.


"En stor förvåning märktes bland de medverkande när de såg något på tavlorna de förut inte sett"

Studiens första sida original Läs sammanfattningen

Läs hela studien (PDF)
Kräver PDF-läsare
Fenomenet med ett annorlunda röd-grönt färgseende kallas också att man är färgblind eller att ha nedsatt färgseende.
Du kan köpa Seekey online och på många andra platser
Skriv gärna till uppfinnaren Kenneth Allblom för mer information. Tel. +46 (0)70 291 1110
Till Seekey Sverige startsida

© Copyright 2004-2011 Seekey. Patented