Den unika innovationen Seekey för människor med ett ovanligt röd-grönt färgseende, vilket ofta kallas att man är färgblind, har uppmärksammats i både svenska och internationella media.
Till Seekey Sverige startsida


Fenomenet med ett annorlunda röd-grönt färgseende kallas också att man är färgblind eller har ett nedsatt färgseende.
Du kan köpa Seekey online och på många andra platser
Skriv gärna till uppfinnaren Kenneth Allblom för mer information. Tel. +46 (0)70 291 1110
Till Seekey Sverige startsida

© Copyright 2004-2011 Seekey. Patented