Seekey består av två färgade filter med utvalda färger. De är efter ett intensivt utvecklingsarbete valda så man lätt lär sig avgöra de flesta färger.

När du betraktar något genom ett av filtren förändras intrycket av färgen på ett bestämt sätt.

Du som har ett ovanligt röd-grönt färgseende, kallas ofta färgblid, lär dig tolka förändringen med hjälp av den bruksanvisning som följer med varje Seekey.

Här under ser du en kopia av bruksanvisningen.
Färgerna på dataskärmen kan variera beroende på din datorutrustning.
Till Seekey Sverige startsida

Bruksanvisning

Upplevelsen av en färg påverkas när du använder Seekey. Genom att se hur färgen förändras kan du som är färgblind avgöra vilken kulör en sak har. Seekey kan dock inte visa hur tex. rött ser ut för den som har vanligt färgseende. Men du kan också upptäcka mycket som varit osynligt förr.   Hoppas du får samma upplevelse som jag fått. Det känns väldigt värdefullt att förstå hur färgrik världen är samtidigt som livet blir lättare med Seekey.
Navigera säkrare!

Fenomenet med ett ovanligt röd-grönt färgseende kallas också att man är färgblind eller har nedsatt färgseende.
Du kan köpa Seekey online och på många andra platser
Skriv gärna till uppfinnaren Kenneth Allblom för mer information. Tel. +46 (0)70 291 1110
Till Seekey Sverige startsida

© Copyright 2004-2011 Seekey. Patented