Hur ser en färgblind?
Det är väldigt svårt att beskriva för den som har normalt färgseende att förstå hur vi med ett annorlunda färgseende, ofta kallade färgblinda, ser världen och vi kan nog aldrig förstå hur de ser.

Bilderna här under ser precis likadana ut för den som har ett annorlunda röd-grönt färgseende. Peka på bilden ett par sekunder om du vill veta vilken siffra det är.
Vänner har beskrivit för mig att det är lika stor kontrast mellan rött och grönt som mellan blått och gult. Tänk dig att svenska flaggan var blå och blå...


Till Seekey Sverige startsida

Originalbilden är hämtad från Colorvisiontesting.com
I den undre bilden finns en sjua

Klicka här för en
annan test av färgseende

Orsaken
350.000 personer i Sverige har ett annorlunda färgseende. Vanligast är den ärftliga varianten som drabbar 8% av alla män och 0,5% av kvinnorna i västvärlden. Man kan få problem med färgseendet vid en del sjukdomar, t. ex. starr, diabetes och MS.

Attityder
Man pratar sällan om hur det är att vara färgblind i vardagslivet. Det har länge ansetts att färgblinda inte kan få någon hjälp, eller att vi skulle vara ointresserade av hjälp. Vid ett test som ett företag i England gjorde uppges människor ha rest på egen bekostnad från hela England och t. o. m. Från Australien, Nya Zeeland, Mexico och Trinidad för att förhoppningsvis förbättra sitt färgseende.

Vad ser man?
Den som har ett annorlunda röd-grönt färgseende får samma synintryck från vissa gröna, bruna, röda och orange nyanser. Men vi ser inte världen i gråtoner utan kan som regel njuta av omgivningens färger. Men resultatet är att vi antingen är osäkra på vilken kulör saken har eller helt enkelt inte kan urskilja den. Röda äpplen syns dåligt bland de gröna bladen. Det är också svårt att veta vad som är blått/lila, rosa/blågrönt/grått, gult/knallgrönt, orange/grönt.

 

 


Du kan köpa Seekey
online och på många andra platser

Fenomenet med ett annorlunda röd-grönt färgseende kallas också färgblindhet eller nedsatt färgseende.

Det finns också personer som har svårigheter med vissa nyanser av blått och grönt samt några som har problem med blått och gult. Helt färgblind är man när man bara ser gråtoner, men det är sällsynt.

Läs mer om hur Seekey förenklar livet för den som har förändrat färgseende.


Skriv gärna till uppfinnaren Kenneth Allblom för mer information. Tel. +46 (0)70 291 1110
Till Seekey Sverige startsida

© Copyright 2004-2007 Seekey. Patented