Läs vad kunder skriver om Seekey
På sjön är Seekey till stor hjälp för dig som har ett annorlunda röd-grönt färgseende /är så kallat färgblind.
Att upptäcka sjömärken redan på långt håll, att skilja på de röda och gröna märkena och att avgöra färgen på lanternor, bojar och och fyrsektorer gör navigeringen både lättare, roligare och säkrare.

Om du har en Seekey kan du se hur lätt du skiljer på röda, gröna och vita ljus med hjälp av bilden ovanför.
Håll Seekey ganska nära ena ögat och blunda med det andra.
Rött ljus syns bara genom det röda filtret. Det släcks ut med det gröna filtret.
Grönt ljus syns bara genom det gröna filtret.
Vitt ljus syns tydligt genom både rött och grönt filter.

Att upptäcka sjömärken på långt håll
Gör så här:
Placera de båda skivorna precis kant i kant. Rör sedan Seekey så du flera gånger tittar växelvis genom den röda och den gröna skivan.

Olika färgade saker, inte bara sjömärken får en blinkande effekt och blir lätta att urskilja mot omgivningen. Som regel fungerar denna metod allra bäst på de röda märkena. Även du som inte är färgblind utan har vanligt färgseende kan ha stor nytta av Seekey på långa avstånd och i nedsatt sikt.

Se mer i sjökortet
Även här fungerar "blinkmetoden" väldigt bra.
Informationen är ju ofta tryckt med små symboler och tunna linjer. Då är det särskilt svårt att upptäcka och avgöra detaljers betydelse m ed hjälp av färgen.

Mycket av säkerhetsinformationen i sjökorten visas med röda symboler, linjer eller text. Naturskydd, hänvisning till kort i större skala mm visas i grönt. De gula landområdena och blå grundvattnen har de flesta inga problem med.

Du kan se en speciell bruksanvisning för navigationen genom att klicka här

Also available in english

Läs vad Sjöfartsverket skriver i sin tidning
Sjörapporten nr 2, 2004!

En annan trevlig maritim sida har
Svenska Fyrsällskapet
Seekey stödjer projektet
Tre Kronor
af
Stockholm


Hitta navigationsljus
där det finns störande belysning t. ex. från land

Om du vet vilken färg ljuset har som du letar efter, t. ex. fasta ensfyrar använder du filtret med motsatt färg eller metoden att titta växelvis genom filtren, som jag beskrivit ovan.

När man har ett annorlunda färgseende är det ofta svårt att upptäcka båtars lanternor mot en bakgrund med annan belysning. Det kan t. ex. vara vid inlopp till hamnar eller i farleder nära bebyggelse.

Vid dessa tillfällen har man stor nytta av Seekey när man ofta och regelbundet kontrollerar om det finns fartyg med sina gröna eller röda lanternor i omgivningen.

Fenomenet med ett annorlunda röd-grönt färgseende kallas också färgblindhet eller nedsatt färgseende.

Citat från

...tog en kväll med den till hamnen i Dover som ligger i närheten av mitt hus. Otroligt! Hamnens ledljus och bojar, som tidigare haft färger jag tidigare inte kunnat avgöra på avstånd, stod fram och blev tydliga. Jag längtar efter att ta med Seekey på en segeltur...
Richard Diedo
(övesättning Seekey)

kunder

- Vill passa på att tala om att Seekey fungerar bra för min seglande vän med färgproblem. De röda prickarna blir tydliga och uteslutningsmetoden gör resten.

Eva Nordström, redaktör.


Till toppen av sidan

Sjörapporten 2-2004

Du kan köpa Seekey
online och hos optiker
samt hos


Seekey finns bland SSRS säkerhetsprodukter, och benämns "Navigationshjälpmedel"


och på många andra platser.


Skriv gärna till uppfinnaren Kenneth Allblom
för mer information.
Tel. +46 (0)70 291 1110

Till toppen av sidan

© Copyright 2004-2011 Seekey. Patented